diumenge, 1 d’abril del 2018

Concurs Literari
Dalia 18, Maspujols, Associació de Dones La Dàlia de Maspujols, Concurs Literari,

bases del concurs literari i de poesIA

Aquest concurs és obert a tothom que vulgui participar. S'estableixen tres categories repartides de la següent forma:
A: Nens i nenes fins a 12 anys
B: Nois i noies d’entre 13 i 18 anys
C: Adults entre 18 i 99 anys

Els treballs poden ser escrits en català, o en castellà, a mà i/o ordinador, per una sola cara, a doble espai, grapats i amb el títol, el pseudònim de l’autor i la categoria a cadascuna de les còpies.Els treballs han de ser originals i inèdits.

El tema és: Cargols, Dàlies i Maspujols

Es presentarà un sol treball per persona.
S'ha de presentar 1 original i 1 còpia del treball.

Al treball no mes hi constarà el pseudònim. El treball ha d’anar acompanyat d’un full on s’indicarà el nom del treball, la categoria, el nom de l’autor i el seu pseudònim, l’adreça i un telèfon de contacte.

Els treballs s'han d'adreçar a qualsevol membre de la Junta de l’Associació de Dones La Dalia de Maspujols, fins el 30 DE MAIG a les 12 del migdia.

  S'estableixen els següents premis, per categoria:
Un primer premi en metàl·lic de 40 €
Un segon premi en metàl·lic de 20 €
La resta de treballs tindran premi de consolació

El veredicte del jurat serà fet públic dintre dels actes de la setmana cultural AL MES DE JUNY .
El jurat es reserva la possibilitat de declarar el premi desert si ho creu convenient.
Els originals no seran retornats. Les obres guanyadores es publicaran.

Qualsevol imprevist, el resoldrà l’entitat organitzadora. El fet de concursar implica l'acceptació total d'aquestes bases.

Atentament,

Dalia 18, Maspujols, Associació de Dones La Dàlia de Maspujols, Concurs Literari,


Associació de Dones La Dàlia de Maspujols

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Respecta totes les opinions
Gràcies