dimarts, 7 de març del 2017

#corregimladesigualtat

8 de març 2017 · Dia Internacional de les Dones


Sota el lema de #corregimladesigualtat, la Junta de l'Associació de Dones Dàlia de Maspujols es vol sumar al manifest i a la declaració Institucional de l'Institut Català de la Dona.

Us deixem una còpia del manifest, i us demanem que si podeu el compartiu per a que arribi a tot arreu, no només a les dones. 

Som dones, som treballadores, som emprenedores, som expertes, I PER TOT AIXÒ, NO SOM MENYS DONES!


DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 8 DE MARÇ 2017


Aquest 2017, en motiu de la commemoració del Dia Internacional de les Dones, la Comissió de la Condició Jurídica i Social de les Dones de Nacions Unides ha convingut com a tema de treball prioritari L’apoderament econòmic de les dones en un entorn, el mercat de treball, sotmès a constants canvis. Des del Govern de la Generalitat de Catalunya ens adherim a la reflexió amb el desig d’aportar propostes polítiques que siguin significatives per a la societat catalana i contribueixin a treballar globalment en favor de l’equitat de gènere i l’apoderament de les dones.

La incorporació massiva i permanent de les dones al món laboral ha estat un dels fenòmens més importants del segle XX i ha constituït una veritable revolució social, però malgrat els avenços existeixen encara un seguit de prejudicis, sòlidament instal·lats en la nostra societat, que fan que el treball de les dones continuï sent més mal considerat i remunerat que el treball dels homes i que impedeixen, a més, la carrera professional de les dones.

#dalia2017,  #corregimladesigualtat #somdones #ladaliademaspujols, Associació de Dones La Dàlia de Maspujols, 8 de març, Dia Internacional de les Dones, ICD
Nancy Fraser, una de les intel·lectuals nord-americanes feministes més destacades, ha definit els dos tipus d’injustícia que pateixen les dones en relació amb el mercat de treball: la distributiva que consisteix en el fet que les dones pateixen més atur i quan treballen ho fan de manera més precària i amb grans diferències salarials respecte a ells; i la de reconeixement, injustícia que nega a les dones el valor de les seves aportacions i experiències professionals i personals.

Al mateix temps, els rols i els estereotips de gènere assignats històricament a dones i homes tenen un paper fonamental en la divisió de tasques que encara avui determina l’accés i permanència de les dones al mercat de treball. La designació tradicional que recloïa les dones a l’àmbit domèstic ha deixat de funcionar en la societat actual. La incorporació de les dones al mercat laboral ens obliga a reformular la qüestió del treball reproductiu i a plantejar, necessàriament, la corresponsabilitat social d’homes i dones respecte de la gestió de la vida humana en totes les seves dimensions.

En aquest sentit, l’estudi “Quantificació econòmica del treball domèstic i de la cura de persones no remunerat a Catalunya” que l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona ha realitzat per encàrrec de l’Institut Català de les Dones conclou que el Producte Interior Brut de Catalunya s’incrementaria un 23’4% si es tingués en compte el treball domèstic i de cura.

L’estudi posa en valor el conjunt de tasques de cura de la llar i de la família mitjançant la seva quantificació i l’assignació del cost que aquestes tasques tenen al mercat laboral. Al mateix temps, subratlla la importància de la desigualtat en la distribució d’aquestes tasques no remunerades entre dones i homes. Aquest estudi és imprescindible ja que encara ens trobem davant la creença que la conciliació és un problema de les dones, el peatge que han de pagar aquelles dones que no volen renunciar a la carrera professional perquè han decidit que ho volen tot.

A través de la publicació d’aquest estudi, la Generalitat compleix amb el compromís de realitzar estimacions del valor econòmic del treball domèstic i de cura d’infants i de persones grans o dependents fet a Catalunya per tal d’incidir en el seu reconeixement econòmic i social, tal i com requereix la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes.

En aquest sentit, l’assumpció majoritària per part de les dones de les tasques de gestió de l’àmbit domèstic no pot ser el fonament de les polítiques del futur, perquè aquesta és una dinàmica que té greus conseqüències pel que fa a la incorporació plena de les dones al mercat de treball i la base de la discriminació per raó de sexe en la promoció i reconeixement professional de les dones.

Així doncs, és imprescindible defensar l’adequació del mercat de treball a la realitat de les unitats familiars com a estratègia per garantir la igualtat d’oportunitats de les dones en l’accés al treball remunerat, a la formació i a la promoció professional. I és també imprescindible reconèixer l’experiència diferenciada de ser dona o home per prestigiar socialment el treball de cura en totes les seves dimensions, perquè aquest canvi de paradigma representa una oportunitat que farà de Catalunya un país amb més benestar.
Aquesta perspectiva, aquesta manera diferent de considerar la política, genera noves implicacions i suposa la progressiva consecució d’un veritable treball conjunt de dones i homes, una nova forma d’entendre la responsabilitat compartida que té per objectiu eliminar els desequilibris de la vida, tan pública com privada, i superar la divisió sexual del treball.


En aquesta mateixa línia, és imprescindible reconèixer les trajectòries i l’expertesa de moltes dones en llurs àmbits professionals atès que, tal i com demostra la campanya #onsonlesdones, que el passat 21 de febrer va fer balanç, continuen absents de tots els relats. Que les dones no hi siguin és avui un acte intencionat de discriminació i de manca de reconeixement envers les trajectòries professionals i acadèmiques de les dones. Des de l’Institut Català de les Dones, en el marc de la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes, treballem per tal que tots els espais incorporin la participació i les aportacions de les dones.

És amb aquest sentit que posem a disposició de la societat catalana, i molt especialment dels Mitjans de Comunicació, el Cercador d’Expertes, amb l’objectiu de facilitar la recerca de perfils de dones professionals de tots els àmbits. Un cercador que s’adapta als nous temps i a les noves tecnologies a través d’una eina de navegació més dinàmica, de l’ampliació de perfils professionals i de sectors de l’àmbit de la innovació i les
tecnologies de la informació i la comunicació, impulsant noves inscripcions de dones expertes i professionals. ‘El cercador d’Expertes: eina per a l’apoderament personal, familiar, laboral, social, econòmic i polític de les dones’ té per objectiu contribuir a l’eradicació de les desigualtats de gènere i a la construcció d’una societat igualitària.

Perquè les dones hi som i volem participar de la construcció d’aquest país amb les nostres aportacions, experiències, sabers, experteses i opinions.

L’Institut Català de les Dones és l’organisme del Govern de la Generalitat de Catalunya que dissenya, impulsa, coordina i avalua les polítiques de dones i per a les dones que desenvolupa l’administració catalana. Els projectes de l’Institut Català de les Dones posen en joc les diferents experiències, habilitats i competències de tota la ciutadania i persegueixen involucrar dones i homes en la construcció d’una societat equitativa des d’una perspectiva de gènere.

La nova Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes és el resultat d’un procés polític i tècnic i d’una nova manera d’enfocar les polítiques públiques que han d’assentar canvis en la cultura organitzativa i institucional i en les estructures socials per fer efectiva l’autonomia, la llibertat i els drets de les dones. La nostra tasca consisteix a teixir metodologies i instruments per poder pensar el país des de la perspectiva de gènere i garantir l’eficàcia i l’eficiència de les polítiques públiques encaminades a un desenvolupament sostenible per a dones i homes.

L’Institut Català de les Dones, al costat d’altres institucions, agents socials i entitats, està compromès en el procés de canvi actual que ens ha de permetre reconèixer i donar valor a tots els treballs, el productiu i el reproductiu. Amb el disseny de polítiques que apostin per la corresponsabilitat i el repartiment dels temps i els treballs, incorporarem les aportacions de les dones per assolir una societat autènticament democràtica, justa i equitativa.

Barcelona, 8 de març 2017

#dalia2017,  #corregimladesigualtat #somdones #ladaliademaspujols, Associació de Dones La Dàlia de Maspujols, 8 de març, Dia Internacional de les Dones, ICD


#corregimladesigualtat #somdones #ladaliademaspujols

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Respecta totes les opinions
Gràcies